Algemeen
Om de paardenmarkt/warenmarkt en kermis zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen hebben we als Stichting Paardenmarkt Ameide huisregels opgesteld. Bij betreden van de paardenmarkt/warenmarkt/kermis ga je als bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

  • Betreden is op eigen risico alsmede deelname aan een activiteit. De organisatie Stichting Paardenmarkt Ameide kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade.
  • Het programma is onder voorbehoud. De Stichting Paardenmarkt Ameide behoud zich het recht voor te programma te wijzigen.

Gedrag
Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook  worden niet getolereerd. Overtreders worden van de paardenmarkt/warenmarkt/kermis verwijderd.

Diefstal en verlies
Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. De organisatie Stichting Paardenmarkt Ameide kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

Kleding
Het dragen van kleding met discriminerende teksten of afbeeldingen, fascistisch en/of nationalistisch, dan wel welke gerelateerd kan worden aan een voetbalclub, motorclub of onderdeel(en) daarvan zijn verboden.

Drugs
Het gebruik, verhandelen of in bezit hebben van (hard(drugs of andere verdovende en/of geestverruimende middelen is verboden. Bij overtreding zal de politie ingeschakeld  worden.

Wapens
Het is niet toegestaan om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in je bezit te hebben

Alcohol en/of tabak
Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak te kopen en/of te consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Nuttigen alcohol op evenementen terrein zijnde paardenmarkt/kermis/warenmarkt is verboden behalve in de horeca gelegenheden.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie Stichting Paardenmarkt  Ameide op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie Stichting Paardenmarkt
Ameide goederen te verhandelen.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie Stichting Paardenmarkt Ameide over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie Stichting Paardenmarkt Ameide hieromtrent is bindend.

Kortom, laten we er weer een ouderwets gezellige Pèrdemart van maken!