Stichting Paardenmarkt Ameide hecht grote waarde aan het welzijn van alle dieren op de markt en doet haar uiterste best om het verblijf voor de paarden en pony’s deze dag zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn de volgende huisregels opgesteld:

  • De eigenaar wordt geacht alleen dieren aan te voeren die volledig gezond zijn.
  • Dieren mogen alleen en deugdelijk vastgezet worden aan de daarvoor bestemde touwen.
  • Dieren mogen maar aan één zijde van de touwen worden vastgezet.
  • Waterreservoirs zijn aanwezig en vrij te gebruiken.
  • U bent als eigenaar ten allen tijde verantwoordelijk voor uw dieren op de paardenmarkt.
  • Agressie richting de dieren wordt in geen enkel geval getolereerd.
  • Agressieve dieren worden indien nodig van de markt verwijderd.
  • Het is verboden met paarden op de warenmarkt of het kermisterrein te komen.
  • Overtreding van deze huisregels kan tot verwijdering van de paardenmarkt leiden.